Bureau

Directeur

Bram van de Klundert

Bram van de Klundert, bram.vandeklundert@waddenfonds.nl
06-15093701
058-2339020

Programmaregisseurs

Johan van der Wal

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Mijn naam is Johan van der Wal. Sinds 1 september 2013 werk ik als programmaregisseur bij het Waddenfonds voor de thema’s ‘Verduurzaming energiehuishouding’, ‘Duurzame havens’ en ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’.

2. Wat is uw achtergrond?

Ik heb algemene economie gestudeerd in Groningen en ben daarna in Den Haag werkzaam geweest bij het ministerie van BZK en Financiën op het terrein van de financiën van de decentrale overheden. In mijn vorige functie was ik programmamanager bij de provincie Noord-Holland en heb me daar o.a. bezig gehouden met ver-keersmanagement. Daarnaast heb ik bij de provincie de nodige ervaring opgedaan met Europese fondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en in die hoedanigheid veel potentiële aanvragers geïnformeerd over subsi-dieaanvragen.

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Ik ben opgegroeid in Heerenveen en kan me nog goed herinneren dat we met de klas naar een kampeerboerderij op Ameland of Terschelling gingen. Later in mijn studententijd gingen wij met een groep studenten wadlopen. Tegenwoordig ga ik nog regelmatig met het gezin naar één van de eilanden. Ik vind het altijd weer bijzonder om op de veerboot te stappen, de wind door je haren te voelen en de geur van de Waddenzee op te snuiven.

4. Uw e-mailadres 

johan.vanderwal@waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

058-2339023/ 06-52833061

Rob Burkunk

Rob Burkunk, Natuur / Water / Budget Lokale Innovaties

Hans van Hilten

Wegens ziekte worden de werkzaamheden van Rob Burkunk tijdelijk waargenomen door
Hans van Hilten

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Ik ben Hans van Hilten, woon in Groningen samen met mijn vriendin Margriet en heb 2 zonen Tom en Herre Jan. Ik ben planoloog en heb jarenlang gewerkt als projectleider van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale economie en leefbaarheid. Ik ben sinds 1 oktober 2014 gedurende 1 jaar gedetacheerd vanuit de provincie Groningen bij het Waddenfonds als programmaregisseur natuur, water en lokale innovaties.

2. Wat is uw achtergrond? 

Ik heb sociale geografie gestudeerd in Groningen en ben afgestudeerd als planoloog. Ik heb jarenlang gewerkt als projectleider van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale economie en leefbaarheid.

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Ik vind de Wadden een schitterend natuurgebied en het kustgebied een fascinerend gebied met een eigen identiteit en een schitterend landschap waar ik heel graag kom. De Waddenzee is één van de weinige gebieden in Nederland waar de natuur nog min of meer ongestoord functioneert en dat spreekt me erg aan. Ik hoop dat ik in mijn rol als programmaregisseur mijn steentje kan bijdragen aan verbetering van de Wadden-zee en versterking van de Waddenkust. 

4. Uw e-mailadres

hans.vanhilten@Waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

058-2339026/ 06-52479433

Geert Boesjes

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Mijn naam is Geert Boesjes. Sinds juli 2013 werk ik als programmaregisseur van het Waddenfonds voor de thema’s Landbouw, Visserij, Toerisme en Recreatie.

2. Wat is uw achtergrond?

Na de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden heb ik gewerkt bij het Productschap Zuivel, Landbouwschap Friesland, Gezondheidsdienst voor Dieren, Wetterskip Lauwerswalden en de provincie Fryslân (beleidsmedewerker Landbouw, projectleider Interregproject en hoofd projectbureau A7Westergo). Naast programmaregisseur bij het Waddenfonds ben ik 1 dag in de week liaison officer Fryslân - Sichuan. 

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Ik heb inmiddels op alle Waddeneilanden vakantie gevierd en een enkele keer heb ik op het Wad gezeild. De rust en ruimte zijn altijd indrukwekkend. Ik laat overigens de kans om een stukje hard te lopen door de duinen en over het strand niet voorbijgaan. Meestal genieten!

4. Uw e-mailadres 

geert.boesjes@waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

06-50241050

Secretaresses

Margret van Dijk

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Ik ben Margret van Dijk en mijn functie bij het Waddenfonds is die van Directiesecretaresse.

2. Wat is uw achtergrond?

Mijn opleiding is MEAO-Directiesecretaresse. Ik ben in heel diverse secretariële functies werk-zaam, begonnen als administratief medewerkster bij een installatiebedrijf en de laatste tijd veel werkzaam voor (semi)overheden.

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Ik heb niet specifiek een binding met het Waddengebied, meer met natuur in het algemeen.

4. Uw e-mailadres 

margret.vandijk@waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

058-233 90 20

Ciska Bolman

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Ik ben Ciska Bolman, 31 jaar, woon in Leeuwarden en moeder van een zoontje van bijna 6. Mijn functie bij het Waddenfonds is secretaresse

2. Wat is uw achtergrond?

In 2001 heb ik mijn opleiding tot secretaresse afgerond en ben als directiesecretaresse aan het werk gegaan bij een tuin- en parkmachine groothandelaar. Nadat ik hier 4 jaar gewerkt heb ben ik vervolgens bij een energieleverancier aan het werk gegaan als werkvoorbereider voor afdeling leegstand. Nadat de afdeling waar ik werkte ging verhuizen, ben ik als management assistente bij een sportcentrum aan het werk gegaan en ook hier diverse taken/functies verricht. Eind 2012 ben ik als uitvaartverzorger/administrateur gaan werken. Omdat ik dit voor een aantal uurtjes deed ben ik in augustus 2013 bij het Waddenfonds terecht gekomen als secretaresse en heb een tijd een dubbele baan. Nu werk ik 29 uur voor het Waddenfonds

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Als klein meisje kwam ik met mijn familie al vaak in het waddengebied (vooral op Ameland) en op zondag gingen we vaak een rondje te rijden; de ene keer was dat Harlingen, de andere keer Holwerd en weer een andere keer Lauwersoog, zolang de Wadden maar in zicht waren. Nog steeds ben ik dol op het Waddengebied en kom er redelijk vaak.

4. Uw e-mailadres 

ciska.bolman@waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

058-2339020

Beheerorganisatie

Rudolf Feijen

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Ik ben Rudolf Feijen, betrokken bij de uitvoering van het Waddenfonds vanaf het begin (2007) als coördinator uitvoering bij toekenning subsidies aan projecten. Eerst met een rijksregeling op basis van wetgeving, later als gedecentraliseerde regeling Waddenfonds van de drie Wadden Provincies. Ik geniet van het “mede mogelijk maken” van de gevarieerde en vaak creatieve projecten die bedacht en gerealiseerd worden in het Waddengebied met o.a. Waddenfonds geld en bijdragen aan de gestelde WF-doelen.

2. Wat is uw achtergrond? 

Na een opleiding techniek en beheer heb ik een ruime ervaring opgebouwd met uitvoering projecten in het landelijk gebied via mijn diverse werkzaamheden bij Staatsbosbeheer (ca. 11 jr) en de Dienst Landelijk Gebied (ca. 22 jr). Verder ben ik ruim 24 jaar actief in de (lokale) politiek in Overijssel en in Veendam.

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied? 

Het is een zeldzaam mooi, natuurlijk gebied waar ruimte, stilte en natuur- en         landschapsbeleving nog mogelijk is. De mens mag het waddengebied benutten maar wel met respect! Als watersporter en buitenmens beleef ik ‘t Wad.

4. Uw e-mailadres:  

r.feijen@fryslan.nl

5. Uw telefoonnummer:  

06 52401181

Jeroen van Dongen

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Mijn naam is Jeroen van Dongen. Ik ben algemeen subsidiespecialist en werk vanuit de afdeling subsidiezaken van Provincie Fryslân voor het Waddenfonds

2. Wat is uw achtergrond?

In 2001 ben ik begonnen bij het ministerie van LNV als medewerker van de landbouw-subsidies, bij Agentschap Laser. In 2005 ben ik overgestapt naar Dienst Landelijk Gebied, waar ik betrokken ben geweest bij Agrarisch en particulier natuurbeheer, de Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling, de ontwikkeling en uitvoering van het Waddenfonds en gebiedsfinanciering in het algemeen. Zodoende heb ik zowel de uitvoerende als de adviserende kant van verschillende subsidies en financieringsmethoden leren kennen.

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Ik ben opgegroeid op het Hoogeland van Groningen. Van jongs af aan heb ik vanop het land, de kwelders, de Waddenzee en de Waddeneilanden het waddengebied ontdekt als het mooiste open gebied van Nederland.

4. Uw e-mailadres 

j.vandongen@fryslan.nl / info@waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

06-52401100/ 058-2339020

1. Wie bent u en welke functie vervult u voor het Waddenfonds?

Mijn naam is Dick Hamhuis en ik vervul de functie van programmamanager. Incidenteel ben ik plaatsvervangend directeur / secretaris. Ik bereid het vierjaarlijkse Uitvoeringsplan en de Jaarprogramma’s en openstellingsbesluiten voor en ontwikkel nieuwe instrumenten (zoals tenders en kredietsubsidies).

2. Wat is uw achtergrond?

ik heb opleidingen genoten in Landschapsarchitectuur en regionale planning.

3. Welke binding heeft u met het Waddengebied?

Waar ter wereld vind je zo’n fraai intergetijdengebied? Prachtig dat ik kan bijdragen aan stimulering van de kwaliteit van dat gebied vanuit één uitvoeringsorganisatie van drie provincies.

4. Uw e-mailadres

dick.hamhuis@waddenfonds.nl

5. Uw telefoonnummer

058-2339020/ 06-18177095