Bureau

Waarnemend Directeur

Dick Hamhuis

Dick Hamhuis
dick.hamhuis@waddenfonds.nl
058-2339020
06-18177095

Programmamanager

Khoji Wesselius
Khoji.wesselius@fryslan.frl
058-2 33 90 20
06-1138 7976

Programmaregisseurs

Johan van der Wal

Johan van der Wal
‘Duurzame havens, Verduurzaming energiehuishouding en Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’
johan.vanderwal@waddenfonds.nl
058-2339020
06-52833061

Hans van Hilten

Hans van Hilten
‘Natuur, Water en Budget Lokale Innovaties’
hans.vanhilten@Waddenfonds.nl
058-2339020
06-52479433

Geert Boesjes

Geert Boesjes
‘Duurzame recreatie en toerisme, Duurzame visserij en Duurzame agrarische sector’

geert.boesjes@waddenfonds.nl 
058-2339020
06-50241050

Secretariaat

Ciska Bolman

Ciska Bolman
Secretaresse
info@waddenfonds.nl 
058-2339020

Jelske Leemeijer
Secretaresse

058-2339020
info@waddenfonds.nl

Beheerorganisatie (uitbesteed aan de provincie Fryslân)

Rudolf Feijen

Rudolf Feijen 
Coördinator uitvoering
r.feijen@fryslan.nl
058-2339020
06 52401181

Jeroen van Dongen

Jeroen van Dongen
Algemeen subsidiespecialist 
j.vandongen@fryslan.nl
058-2339020
06-52401100

Martine Kriesels

Martine Kriesels
Algemeen subsidiespecialist

m.kriesels@fryslan.frl 
058-2339020
06-15415651

Controller

Benry Bolscher

Benry Bolscher
Controller
058-233 90 20
06 54 78 68 18
b.bolscher@fryslan.frl