Bureau

Directeur

Bram van de Klundert

Bram van de Klundert, bram.vandeklundert@waddenfonds.nl
06-15093701
058-2339020

Programmaregisseurs

Johan van der Wal

Johan van der Wal, johan.vanderwal@waddenfonds.nl, Verduurzaming energiehuishouding / Duurzame havens / Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
06 - 52833061
058 - 2339023

Rob Burkunk

Rob Burkunk, Natuur / Water / Budget Lokale Innovaties

Hans van Hilten

Wegens ziekte worden de werkzaamheden van Rob Burkunk tijdelijk waargenomen door:
Hans van Hilten, Tel: 058-2339020
Email: hans.vanhilten@waddenfonds.nl 

Geert Boesjes

Geert Boesjes, geert.boesjes@waddenfonds.nl, Duurzame visserij / Duurzame agrarische sector / Duurzame recreatie en toerisme
06-50241050
058 - 2339025

Secretaresses

Margret van Dijk

Margret van Dijk, margret.vandijk@waddenfonds.nl,
058-2339020
06-24319436

Ciska Bolman

Ciska Bolman, ciska.bolman@waddenfonds.nl, 058-2339020

Communicatie

Marco Kok

Marco Kok, m.kok@fryslan.nl , 06-11868690

 

Beheerorganisatie

Rudolf Feijen

Rudolf Feijen, r.feijen@fryslan.nl ,06-52401181

Jeroen van Dongen

Jeroen van Dongen, j.vandongen@fryslan.nl ,06-52401100