Bureau

Directeur

Bram van de Klundert

Bram van de Klundert, bram.vandeklundert@waddenfonds.nl
058-2339020

Programmaregisseurs

Johan van der Wal

Johan van der Wal, johan.vanderwal@waddenfonds.nl, Landschap en Cultuurhistorie/ Energietransitie en Duurzame ontwikkeling havens
06 - 52833061
058 - 2339023

Rob Burkunk

Rob Burkunk, rob.burkunk@waddenfonds.nl, Natuur en Water/ Budget Lokale Innovaties
06-52682744
058 - 2339026

Geert Boesjes

Geert Boesjes, geert.boesjes@waddenfonds.nl, Landbouw en Visserij/ Werelderfgoed, Toerisme en Recreatie
06-50241050
058 - 2339025

Secretaresses

Margret van Dijk

Margret van Dijk, margret.vandijk@waddenfonds.nl, 058-2339020

Ciska Bolman

Ciska Bolman, secretariaat@waddenfonds.nl, 058-2339020

Communicatie

Marco Kok

Marco Kok, m.kok@fryslan.nl , 06-11868690