Wat is het Waddenfonds?

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Er kunnen het jaar rond subsidieaanvragen worden ingediend. Een aanvraag wordt bij voorkeur binnen 13 weken afgehandeld, maar deze termijn kan éénmalig tot maximaal 26 weken worden verlengd. De aanvragen moeten bijdragen aan de doelstellingen van het Waddenfonds.